KURUMSAL
•  Bursa da Gümrük ve depolama hizmetlerinde her biri extra çözümler üretebilen, profesyonel kadroların tecrübe ve bilgisinden yararlanabileceğiniz, altyapısı ile bütün depolama ihtiyaçlarınız “Cas Antrepo A.Ş.” ile artık güvence altındadır.

•  Cas Antrepo A.Ş. 2005 yılı’nın ikinci yarısında  (5000 m²) alanda Organize sanayi Bölgesinde faaliyete başlamıştır. Kuruluştan önce Bursa sanayisinin nakliye ve gümrük camiasının ihtiyaçlarını masaya yatırıp bu sorunlara nasıl çözüm bulabileceğimizi araştırarak yola çıktık.

•  2010 yılı temmuz ayında Bursa Gümrük Antrepomuz (6000 m²) çıkarılmış ve içinde (1300 m²) olarak donmuş taze gıda  ve her türlü -25 + 50 derece arasında tüm malların depolanacağı soğuk depomuz faaliyete geçmiştir. Antrepomuz Bursa Gümrüğüne bağlı olarak Bursa’da ilk gümrüklü yanıcı depo olarak faaliyetine devam etmektedir. Ayrıca (3000 m²) olarak gümrüksüz lojistik depomuzda hizmete geçmiştir.

•  Gemlik Gümrük Antrepomuz ise (3000 m²) ‘lik alanı ve (1000 m²) ‘lik gümrüksüz lojistik depo olmak üzere toplam (4000 m²) olarak hizmet vermektedir.

•  Bursa, Gemlik Antrepoları ve Lojistik depolama alanları ile toplam depolama alanımız 13000 m² ye ulaşmıştır. Bursa ve bölgesinde bu konuda en yüksek m² ye ulaşmış bir profesyonel depo sistemine ulaşılmıştır.

•  Deneyimli kadromuz, sistemimiz, çalışan personelimiz ve ekipmanlarımızla bu işin  altından başarı ile kalkabileceğimizi inandık. Bugün bu kararlarımızın  ne kadar doğru olduğunu aktif çalışmalarımızla kanıtladık.

•  Cas Antrepo A.Ş.’nin  Antrepo işletmeciliğinde bir marka olduğu kanıtlanmıştır.  Sektörde geldiğimiz nokta üstlendiğimiz vizyon’u devam ettirmenin bilinci içerisindeyiz. Gelişmiş yükleme, indirme, taşıma ve istifleme cihazları ile donatılmış antrepomuzda hijyen kurallarına çok önem verilmekte ve depolama sırasında eşyanın zarar görmemesine karşı tüm önlemler alınmaktadır.

•  Eşya-Ürünler, antrepomuza geldiği andan itibaren yükleme ve boşaltma dahil olmak üzere tüm risklere karşı teminat ve %100 sigorta güvencesindedir. Gümrük yönetmeliğine uygun olarak donatılmış kamera sistemi 24 saat profesyonel ekip tarafından izlenmektedir. Ayrıca özel güvenlik hizmeti ile koruma altındadır. Tüm gümrüklü ve gümrüksüz antrepolarımız yangın alarm sistemi ile donatılmıştır.

•  Antrepomuzda; Serbest dolaşımdaki malların depolanması, Serbest dolaşıma girmemiş malların depolanması, Emre gelen eşyanın depolanması, Kapsamlı elleçme hizmetleri verilmektedir.

•  Antrepomuzda Gümrük işlemleri titizlikle yapılmaktadır. Cas Antrepo A.Ş.  “Sönmez Bustaş & Lojistik A.Ş.” desteğiyle (DDU) malı yerinde teslim gümrük, tescil takip işlemleri titizlikle sağlanmaktadır.

•  Cas Antrepo A.Ş.sektörde yön gösterici, belirleyici öncü kuruluş olarak yoluna devam etmektedir.

Gümrüklü Antrepo ne demektir? 
Gümrük gözetimi altında bulunan eşyanın veya izin verildiği durumlarda, ihraç eşyasının konulduğu yerlere "Gümrüklü Antrepo" denir.

Kaç tip Gümrüklü Antrepo vardır?
Gümrüklü Antrepolar, genel ve özel olmak üzere ikiye ayrılır. Uygulamadaki özellikleri sebebiyle genel antrepoların A, B ve F tipleri, özel antrepoların C, D ve E tipleri bulunur.

A tipi Antrepo : İşletmecisinin, stok kayıtlarını tuttuğu ve antrepoya konulan eşyada herhangi bir noksanlık olması halinde gümrük vergileri ödemekten sorumlu olduğu, genel antrepo tipidir.

B Tipi Antrepo : Antrepoya konulan eşyadan, Gümrük Kanunu'nun 97'inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen kullanıcının sorumlu olduğu, antrepo beyannamesini kullanıcının verdiği genel antrepo tipidir. Antrepo işletmecisinin sorumluluğu sınırlıdır. Antrepo işletmecisi sadece antrepoyu kiralar. Antrepo stok kayıtları tutulmadığından, beyanname ve belgeler gümrük kontrolüne esas teşkil eder.

C Tipi Antrepo : İşleticisi ve kullanıcısı aynı kişi olan ve antrepoya alınan eşyadan bu kişinin sorumlu olduğu özel antrepo tipidir.

D Tipi Antrepo : İşleticisi ve kullanıcısının aynı kişi olduğu, Gümrük Kanunu'nun 104'üncü maddesinin üçüncü fıkrasının uygulandığı özel antrepo tipidir. Eşyanın antrepoya alındığı tarihteki kıymet miktarı dikkate alınarak vergiler hesaplandığından, buralara konulan eşya, basitleştirilmiş usul ile serbest dolaşıma sokulabilir.

E Tipi Antrepo : İşleticisi ve kullanıcısının aynı kişi olduğu, Gümrük Kanunu'nun 93'üncü maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca, izin hak sahibinin depolama yerinin antrepo addedildiği veya depolama yeri olmazsa dahi, eşyaya antrepo rejimi hükümlerinin uygulandığı özel antrepo tipidir.

F Tipi Antrepo :
 Gümrük idarelerince işletilen genel antrepo tipidir.

FW: ISO 9001:2015 Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi

Ana Sayfa•  •   |•  •   Kurumsal•  •   |•  •   Gemlik Antrepo •  •   |•  •   Bursa Antrepo•  •   |•  •   İnsan Kaynakları•  •   |•  •   İletişim
Organize Sanayi Bölgesi. Sarı Cad. No: 16 / Bursa / Türkiye Tel. +90 224 242 80 90 - 91 / 243 12 25 - 26 / Fax +90 224 243 12 27

Web Tasarım & Hosting : yeşilbeyaz